Kontakt

DOM, n.o.

Sídlo: Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica

Riaditeľ: Ing. Mgr. Juraj Barbuščák

Email: info@podporovanebyvanie.sk

Telefón: 0905 919 167

Prevádzka: Kuzmányho 11, 974 01 Banská Bystrica